Dopis podzim 2011

Přeložený dopis

Drazí sponzoři,

 

zasíláme  Vám vřelé a milující pozdravy od sestry a pracovníků společnosti Bethany, Kolkhe Panvel, Mumbai.

     Je vhodný čas v dobrém vzpomenout a požehnat mnoha velkorysým lidem, kteří se stali našimi sponzory, a popřát jim krásné svátky a šťastný nový rok 2012.

     S radostí využívám této příležitosti, abych Vám poděkovala. Vážíme si vaší dobré vůle při podpoře Deepthiina vzdělání. Bez vaší podpory by nebyla naše organizace schopna splnit potřeby Deepthi a i jiných domorodých dětí.

     Vzdělání je po domorodé komunity velmi důležité.  Pokrok je velmi pomalý, ale lidé po něm a po změně touží. Organizace plánuje různé aktivity, jako jsou vzdělávací programy o hygieně a zdraví, o  životě žen , o mládí, a další rozvojové programy ve 20ti domorodých vesnicích. Naším cílem je  rozvoj místních lidí, a to bude možné jen díky štědrosti a spolupráci s dárci a příznivci. Jsme vděčni za podporu Dětských sponzorských programů Caritas Praha. Díky nim přinášíme nový život, novou naději pro zlepšování a pro vývoj místních lidí. Velkou satisfakcí a radostí je podílet se na pokroku, který sponzorované děti během roku udělaly. Pomocí různých aktivit se mohou schopněji vyjádřit, rozvíjet své dovednosti a talent. Děti v těchto sponzorských programech navštěvují pravidelně školu. Celkem je těchto dětí 49.  Z nich 37 dětí studuje v anglické střední škole a 12 dětí studuje v Marathi střední státní školy. Tyto děti pochází z velmi zaostalých indických komunit.

Děti, které jsou ve sponzorském program, velice rády navštěvují školu.  Mohou využít všechny nabízené příležitosti. Pro studenty střední školy Marathi jsou určeny přípravné třídy po vyučování. Studentům,  kteří chodí do anglické střední školy, je věnována větší pozornost od té doby, co učitelé nenavštěvují své studenty doma. Ve školném jsou zahrnuty kromě školních knížek a školních uniforem i další velké výdaje.

Jednou za dva měsíce se scházíme s rodiči. Rodičům jsme představili studie a kladli jsme důraz na vzdělávání jejich dětí. Děti se zúčastnily výročního sportovního utkání a devět z nich vyhrálo ocenění.

 

Jak vypadají Vánoce a oslavy

Během Vánoc jsou děti doma společně s rodiči. Dostanou nové oblečení a přikrývku jako vánoční dárek. Kulturní program na besídku vytváří děti. Hrají hry a získávají různé ceny. Jídlo a vánoční cukroví je podáváno všem. Je to nezapomenutelný den pro děti a jejich rodiče.

 

Také oceňujeme přínos českých studentek slečny Markéty a slečny Kristýny, které se staly stážistkami našeho programu. Kreslením, hraním her a dalšími aktivitami v dětech vyvolaly větší motivaci a chuť k učení.

V květnu byl uspořádán pro děti tábor na dva dny a ony měly velkou radost. Mohly se učit jeden od druhého. Témata jako Bal Panchayat, vedení slušné chování a dobré hodnoty byla náplní tábora. Učili se tam novým písničkám, parodiím, modelovat z hlíny a věnovali se dalším aktivitám. Byly nadšené. Dále byly pořádány různé soutěže pro děti a vítězové byli odměňováni.

Dusali,což  je hlavní svátek hinduismu, pro nějž je symbolický festival světla oslavovaný modlitbami a kulturním programem, to je další svátek, na kterém se děti setkávají.

Také nabízíme zdravotnické služby dětem a jejich rodičům. Poskytujeme nutriční výživu anemickým(chudokrevným) dětem a podáváme informace rodičům těchto dětí o čistotě domu a okolí. Třem rodičům jsme pomohli finančně při dlouhodobé léčbě jejich dětí.

Naše organizace plánuje oslavu dětského dne, Vánoc a výchovné výlety pro děti do konce března 2012 a třídenní pobytový tábor v měsíci květnu.

The Bethany Society je organizací schopnou organizovat všechny tyto aktivit , ale je to možné i díky vašim příspěvkům a velkorysé podpoře. Velice nás těší, že jste našim sponzorem a jsme vám stále vděčni za váš zájem dávat chudým a deprivovaným dětem naději a budoucnost. Ještě jednou vám chci popřát šťastné Vánoce a úspěšný nový rok. Děkuji vám.

S přáním všeho dobrého vaše St. Celine Pereira