ADOPCE NA DÁLKU

 

I my můžeme pomoci….

     V týdnu od 28. března do 6. dubna žáci naší školy měli možnost poznat, jak žijí děti a mladí lidé jejich věku jinde. Tím jinde se myslí země, kde děti nemají takovou šanci uskutečňovat své sny a přání, dokonce třeba ani možnost chodit do školy.

    Žáci 8. a 9. ročníku navštívili projekci dokumentu Manželka za padesát ovcí , který byl promítán v rámci festivalu Jeden svět, v Olomouci. Viděli příběh afghánské dívky, kterou její příbuzní v deseti letech prodali šedesátiletému muži. Slyšeli její hrůzné zážitky a mohli sledovat v hodinovém dokumentu pokus jí samé a její rodiny se z tohoto svazku vymanit.

    Žáci 6., 7. a 9.S ročníku zase v přerovském Base Campu viděli dokumenty o svých vrstevnících, např. o dvanáctileté Anne, která trpí Tourettovým syndromem projevujícím se různými tiky, nebo o devítileté dívce z Albánie Anně, která místo návštěvy školy myje každý den řidičům auta. Dokumentů bylo více, některé se věnovaly i ekologické tématice. Po zhlédnutí každého z nich ještě proběhla debata s paní psycholožkou a organizátory. Musíme říct, že celá akce v Přerově byla skvěle zorganizovaná a dívky z místního gymnázia byly velmi příjemnými a dobře připravenými moderátorkami.

    Zhlédnutí všech těchto dokumentů mělo vést hlavně k tomu, abychom se zamysleli nad situací našich vrstevníků a trošku začali i hloubat nad tím, jestli bychom třeba my sami nemohli nějak pomoci. A ta možnost nám byla dána. Díky Caritas Olomouc, která přijela na II. stupeň naší školy prezentovat svůj program Adopce na dálku, jsme se dozvěděli o indickém kmenu Kathkaris a možnosti adoptovat jedno z kmenových dětí. Díky naší adopci pak tohle dítě může studovat, protože mu náš příspěvek uhradí uniformu, učebnice, každodenní cestu autobusem do školy, ale hlavně výuku a učitele. A my do toho jdeme. Žáci a učitelé naší školy jedno indické dítě takto přijmou „za své“ a budou se těšit na jeho dopisy a informace o tom, jak se mu daří, jak „válčí“ s angličtinou a vůbec jak se vede celému kmenu. Takže je to fakt, i my můžeme pomoci…

Fotografie z besedy můžete zhlédnout zde .

 

 V Přerovském deníku.cz vyšel článek, který se týkal Adopce na dálku. Přečíst si jej můžete zde .

Dostali jsme novou fotku holčičky, která nám svým namalovaným obrázkem poděkovala .                                                       

 

 Zde se můžete dovědět více o projektu "Adopce na dálku"  - Charita Olomouc.