AKTIVITY DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

 

Školní rok 2010/2011

Alternativa k hodinám tělesné výchovy pro žáky se zdravotním postižením - zde

Keramika - Děti velmi rády navštěvují jednou týdně keramickou dílnu, kde se zaujetím tvoří svoje originální dílka. Ty potom s láskou darují

svým blízkým. - zde

Knihovna k nám - zde

Spolupráce knihovny v Předmostí a skupinkou dětí s handicapem funguje již druhým rokem pod názvem "Knihovna k nám". Tyto děti se do prostor knihovny díky jejímu umístění bohužel nedostanou. Naštěstí máme hodnou a vstřícnou paní knihovnici Markétku Kudělovou, která k nám knihy dopraví. Díky jejím pravidelným návštěvám ve škole jsme se za tento školní rok opět naučili spoustu zajímavého.

A protože jsme školní rok s knihou chtěli zakončit netradičně, vyrazili jsme v úterý 31. května do přírody. Tentokrát jsme navštívili park Michalov. Počasí nám přálo a tak procházka parkem byla velmi příjemná. Samozřejmě jsme nelenili a zopakovali jsme si probrané ilustrátory a autory dětských knížek. Četli jsme si z knihy Pohádkové legrácky, děti hádaly názvy pohádek, ve kterých se vyskytovaly dané pohádkové bytosti. Děti byly rády, že se nám výlet vydařil a že se na nás sluníčko smálo.      

 

Laďovy splněné sny - zde

V letošním roce se Laďovi Ševčákovi, žákovi naší školy splnila 4 velká přání.

1. přání: Sportovní úspěch, v Brně vyhrál ve své disciplíně hodu oštěpem a hodu koulí 2 zlaté medaile.

2. přání: Setkání s Michalem Jančaříkem, kterého rád sledoval při     předpovědi počasí.

3. přání: Setkání s panem prezidentem Václavem Klausem

4. přání: Setkání s herci a účast na natáčení seriálu Ordinace v růžové zahradě a seriálu Ulice, kde si popovídal se svojí milovanou Zlatou

     Adamovskou.

Léčebná pedagogika – cvičení zaměřené pro žáky se zdravotním postižením. Rozvíjí pohybovou obratnost a koordinaci pohybů těla. - zde

Návštěva Aktivačního centra - zde

Návštěva mateřské školy v Čekyni - zde

Dne 5.10. navštívila skupina žáků druhého stupně ZŠ spolu se speciálním pedagogem Martou Doleželovou a asistentem pedagoga Martou

Potúčkovou děti a paní učitelky MŠ Čekyně. Milé obrázky nám stále připomínají dětské hemžení v prostorách naplněném pohodou, radostí a

nadšeným zájmem učitelek této mateřské školy.