Za rok na shledanou

10.01.2012 15:01

ZŠ a MŠ v Přerově-Předmostí Pod skalkou 11 letos již po čtvrté využila pozvání z Domova seniorů na Kabelíkově ulici v Přerově.

V pátek 2. 12. žáci naší školy přišli potěšit klienty Domova pro seniory a zpříjemnit jim tak předvánoční čas. Vánočně vyzdobeným sálem se nesly melodie i dialogy z pohádkového muzikálu Mrazík ztvárněného členy dramatického kroužku ve spolupráci s tanečním kroužkem Bludičky. K předvánoční pohodě přispěli i žáci 3. třídy s písní Světové Vánoce a vystoupení našich skvělých zpěvaček Renatky Moučkové a Aničky Růžičkové.

Představení bylo ohodnoceno potleskem a jeho aktéři sladkou odměnou. Tato akce se z naší strany jeví jako úspěšná. Nebylo pro nás překvapením, že spolupráce se zdejším personálem proběhla hladce. Tak jako v minulých letech byli všichni zaměstnanci Domova seniorů milí a vstřícní. Poskytli nám dokonalé zázemí a ochotně s námi spolupracovali.

Věříme, že spokojenost s naším účinkováním byla oboustranná, a že se podobné akce budou opakovat i v dalších letech.                        

Bc. Ivana Moučková

Fotky zde .

—————

Zpět