Rytíř pasoval naše prvňáčky na čtenáře

12.10.2011 21:42

Naši žáci 1. třídy se zapojili do 3.ročníku celostátního projektu Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka, pořádané Městskou knihovnou v Přerově. Celá akce byla ukončena slavnostním pasováním dne 8.6.2011 v Muzeu Komenského v Přerově, ve školní třídě ze 17. století, z doby Jana Amose Komenského. Prvňáčci složili slavnostní přísahu a byli rytířem pasováni na čtenáře. Odnesli si "pasovací glejt" a obdrželi bezplatnou průkazku do knihovny s platností do konce roku 2011. Cílem projektu je rozvoj četby od prvních měsíců školní docházky, vytvoření základů návyku pravidelného čtení a potřeby využívat knihovny. Zde najdete pár fotek z akce.

 

—————

Zpět