PUTOVÁNÍ SE SVĚTÝLKY ZA DÝŇOVÝM MUŽÍČKEM

25.11.2011 21:39

Dne 1. listopadu 2011 uspořádali pracovníci Základní školy a Mateřské školy „Mateřídouška“Přerov-Předmostí, Pod skalkou 11 akci s názvem PUTOVÁNÍ SE SVĚTÝLKY ZA DÝŇOVÝM MUŽÍČKEM. Akce byla financována občanským sdružením Pavučinka.

V úterý o půl šesté se prostranství před mateřskou školou „Mateřídouška“ rozzářilo světlem z lampionů velkého množství předškolních i školních dětí, které se spolu se svými rodiči či blízkými vypravily hledat dýňového mužíčka. Lesní skřítci Bětuška s Lístečkem všechny přítomné radostně vítali a popřáli jim šťastné a úspěšné putování. S vedoucím skřítkem se světélkující hemžení pomalu vydalo na cestu trasou kolem dalších skřítků, kteří se na tuto událost vyšňořili podle poslední lesní módy. Zářící průvod, příjemná atmosféra a dětský smích zaplavily setmělé ulice Předmostí a zamířily zpět k výchozímu místu před mateřskou školou. Zvědavost dětí narůstala, protože zatím stále nikde neviděly dýňového mužíčka. Aby však jeho nalezení nebylo snadné, postavili jim skřítci téměř před cílem dlouhou řadu překážek, které děti s nadšením zvládaly. Na konci překážkové dráhy plné světýlek na ně čekal skřítek Libor a poradil jim, aby v trávě hledaly slzičku, kterou pak vymění za krásnou stuhu pro dýňového mužíčka. Konečně jsme ho spatřili. Díval se na nás a čekal, až ho nastrojíme. Děti hned pochopily, rozběhly se k němu se stuhami a s pomocí lesních skřítků a rodičů mužíčka oblékaly do pestrobarevné sukénky a zdobily ho nasbíranými listy, větvičkami i jinými přírodninami.  Za péči o svou osobu jim dýňový mužíček poděkoval sladkým dárečkem a symbolickou dýněčkou pro vzpomínku na zajímavé putování. Velmi dojemné bylo loučení dětí s dýňovým mužíčkem a jejich slib, že přijdou zase.

Za sebe a ostatní spokojené rodiče chci poděkovat vedení školy a všem pracovníkům mateřské školy, základní školy a střediska volného času, dále pak žákům školy v roli vlídných, lesních skřítků za milou akci, které jsme se rádi se svými dětmi zúčastnili. Vážíme si pěkného a vzácně partnerského přístupu všech v Mateřídoušce i spousty akcí, které pro rodiče a děti pracovníci zařízení připravují.

Přejeme si, aby se PUTOVÁNÍ stalo tradicí a  již nyní se těšíme na 2. ročník.  DĚKUJEME.  

A. Níčová a další spokojení rodiče  

Fotky z putování zde. 

—————

Zpět