Dětská scéna

01.04.2012 16:02

Ve čtvrtek 1. 3. 2012 se členové dramatického kroužku ve spolupráci s děvčaty z tanečního souboru Bludičky vedeného Ludmilou Slezákovou zúčastnili okresního kola přehlídky dětských divadelních, loutkářských a recitačních souborů Dětská scéna. Vystoupili s humornou scénkou Rozmluva Zbyška a Ctirada doplněnou písničkami z pohádek, které naši žáci nazpívali ve školním studiu za vydatné pomoci paní učitelky Marcely Šipošové. I přes obrovskou trému některých aktérů a řadu nepříznivých okolností, které nás provázely (zapomenutá rekvizita, vybitý fotoaparát apod.), můžeme akci považovat za úspěšnou. Naše vystoupení bylo hodnoceno přísnou odbornou porotou velmi kladně. Odborníci, kteří se divadlu věnují již řadu let, vyzdvihli zejména téměř profesionální výkony dvou našich malých herců Silvy Spilky a Adámka Vlčka. Uznali také, že máme na naší škole velmi pohybově zdatné děti. Něco málo bylo našemu vystoupení také vytknuto, ale to si necháme pro sebe a budeme se snažit z chyb poučit. To také bylo naším záměrem. Nejen předvést svoje kvality, ale i zhlédnout ostatní soubory, inspirovat se a získat dobré rady. Kromě potlesku si účastníci odnesli i drobnou odměnu.

Ivana Moučková – vedoucí dramatického kroužku

Fotky našich herců zde.

Vážený pane řediteli, paní ředitelko,
zasíláme poděkování za účast na okresní přehlídce dětských divadelních souborů Dětská scéna, která se konala 1. 3. 2012. Děkujeme paní učitelce Bc. Ivaně Moučkové a všem účinkujícím dětem za jejich překrásné divadelní představení, které přispělo k vysoké úrovni přehlídky divadelních souborů. Přejeme Vám mnoho dalších úspěchů v oblasti dramatické tvorby.
S pozdravem

Jana Teterová odd. kultury SVČ ATLAS a BIOS
 

—————

Zpět