HIV/AIDS - Projekt 6. třídy

10.01.2012 15:21

Žáci 6.třídy projevili v rámci probíraného učiva o virech zájem, dozvědět se více o onemocnění AIDS. Rozhodla jsem se jim tohle skromné přání splnit a připravila projekt na dvě vyučovací hodiny. 28.11.2011 a 30.11.2011 tedy proběhl projekt s názvem HIV/AIDS. V prvním bloku byly aktivity zaměřeny na práci s textem, informacemi, luštění, sestavování vět k problematice AIDS. Žáci se formou této práce seznámili s onemocněním, jeho příznaky, příčinami a s nebezpečím tohoto onemocnění.  Druhý blok byl zaměřen na práci v centrech.  V prvním centru žáci libovolným způsobem vyráběli červenou stužku (symbol prevence AIDS), v druhém luštily křížovku, při které si zopakovali učivo i zminulých hodin a dozvěděli se, která významná osobnost zemřela na onemocnění AIDS. Třetí centrum děti seznámilo s nadacemi a organizacemi zabývající se problematikou HIV pozitivních jedinců a projektem Červená stužka. V posledním centru měli žáci vymodelovat z plastické hmoty vir HIV podle obrázku. Všichni žáci se do aktivit s chutí zapojili a vznikla nám na chodbě moc hezká výstavka k této problematice. Moc mě potěšil zájem žáků 6. třídy a jejich nápad tento projekt zrealizovat. Těším se na další vaše nápady. Vaše paní učitelka z přírodopisu Petra Finsterlová.

—————

Zpět