Příběhy bezpráví

10.01.2012 15:13
Minulost je naší součástí.. toto si možná někteří žáci uvědomí až po čase, každopádně historické dokumenty a besedy je k tomuto poznání mohou snadnou cestou dovést už dnes.
Tento týden si žáci osmého a devátého ročníku užili exkurzu do minulosti ažaž. Nejprve si ve čtvrtek ujasnili pojem normalizace a zúčastnili se motivačního semináře projektu Malé a velké příběhy dějin, poté se v pátek při filmu o počátcích "železné opony" uvědomili, jak byla 50.léta krutá a jak velká je nyní jejich svobodná možnost cestovat do zahraničí a poznávat jiné země.  Naše škola se totiž opět účastnila akce Filmy do škol společnosti Člověk v tísni a jako bonus i besedy s pamětníkem. Tím byl Zibby, muž, který emigroval v osmdesátých letech do Kanady a svůj život spojil s životním krédem "Žij každý den tak,  jako kdyby to byl první den tvého nového života."
Dojmy s besedy i projekce si můžete přečíst v příštím čísle našeho školního časopisu.
Fotky z besedy zde.

—————

Zpět