AKCE MŠ ČEKYNĚ - SLUNÍČKO

2012/2013

JARO

Zájmové kroužky - zde

Velikonoční tvoření - zde

Metoda dobrého startu (cílem práce je u dětí rozvíjet ty oblasti, které jsou důležité pro úspěšný vstup do 1.třídy) - zde

Mláďátka - zde

Zazvnil zvonec a je tady pohádka - zde

Klokánkova dobrodružství - cestování po cestě - zde

ZIMA

Loučení se zimou - zde

Zimní zpívánky - zde

Hrové činnosti v rámci logop. prevence - zde

Karnevalové veselí - zde

Kreslení s malířem p. Dostálem - zde

PODZIM

Krejčík Honza - Kouzelná slovíčka - zde

Do oddělení Sluníček bylo k 1. 9. 2012 zapsáno 28 dětí. Z toho 17 předškoláků, kteří začali v září navštěvovat kurz plavání. Dětem byly nabídnuty také zájmové kroužky: keramika, angličtina a příprava hudební výchovy, které v hojném počtu a rády navštěvují.

   Speciální pedagog Mgr. Marta Doleželová zde provádí logopedickou prevenci, zdravotní cvičení, hrové činnosti a v rámci logopedie rozvíjí jejich komunikační dovednosti, včetně zpřesňování výslovnosti nesprávně tvořených hlásek. Po zápisu dětí do 1. třídy naší školy, bude paní učitelka další rozvoj těchto dětí podporovat specifickou metodou Dobrého startu. Tato metoda podporuje rozvoj rozumových schopností, záměrnou pozornost, soustředění a dovednosti grafomotorické.

Plavání - zde

Kubíčkovy narozeniny - zde

Podzimní tvoření s rodiči - zde

Podzimní tvoření se skřítkem Podzimníčkem - zde

 

PODZIM 2011/2012

Nový školní rok nám do školky přinesl řadu změn. Nově se otevřelo druhé oddělení, které je již zcela naplněné. S novými dětmi přišly i dvě nové paní učitelky. Ve školce nás opět přivítal náš dobrý známý Balónkový klaun, s nimž jsme si užili spoustu legrace a každý kamarád dostal na památku svůj vytvarovaný balónek. A to se ví, že na podzim nezůstalo jenom u balónků. Na louce jsme dováděli s papírovými draky, v lese s neposednými skřítky podzimníčky a padajícím listí a ve školce se vzduchem proháněli i duchové a strašidla. Za uspořádaní pravé Halloweenské párty patří velký dík manželům Pospíšilovým. Jsme rádi, že i rodiče se podílí na přípravách zábavy pro děti. Ani jsme se nenadáli a už jsme ve školce vítali sv. Martina na bílém koni. Celotýdenní přípravy vyvrcholily pátečním hodováním s pravou svatomartinskou husou. Kdo neochutnal, neuvěřil, že je to husa z marcipánu. Děkujeme Martínkově mamince za úžasný kulinářský zážitek. Podzim sice ještě nekončí, ale už nyní se ve školce dějí pekelné věci, a to jak na dolním oddělení Sluníčka, tak i u horních Soviček.

Vycházky - zde

Tvoříme - zde

Pečeme perníčky - zde

Pečeme brambory - zde

Keramika - zde

Na zahradě - zde

Balónkový klaun - zde

Výlet do Vánočního Rožnova - zde

Vánoční tvoření s rodiči - zde

ZIMA

Vánoční nadílka pro zvířátka - zde

Tři králové - zde

Rádi si hrajeme -zde

Psí spřežení - zde

Pohádka o princi Jakubovi - zde

Kouzelná show veselého Toma - zde

Karneval - zde

JARO

Loučení se zimou - Dobré ráno, dobrý den, zimu dneska zaženem 2012 - zde

Besídka pro maminky - zde

Divadelní představení Budulínek - zde

Sportovní den - zde

Výlet do Lhotky - zde