ZŠ a MŠ Pod skalkou 11 Přerov - Předmostí byla k 1. 8. 2013 sloučena se ZŠ a MŠ J. A. Komenského Přerov - Předmostí.

INFORMACE pro šk. 2013/ 2014:

Informace najdete na webových stránkách školy https://www.zsjakprerov.ic.cz/


Starší články s fotografiemi naleznete ve složkách "Základní škola, Mateřské škola ... atd. a archív starších školních roků" v Menu